Preturi

Home » Preturi

 

 • Pachet Standard de proiectare DTAC+PTh

  13 Eur/mp/suprafata desfasurata

  – realizarea proiectelor pentru obtinerea autorizatiei de constructie, D.T.A.C. pentru toate cele trei specialitati obligatorii(arhitectura, rezistenta, instalatii)

  – realizarea proiectului de rezistenta la gradul de detaliere P.Th.(proiect tehnic), asigurandu-se astfel gradul minim de detaliere al proiectului astfel incat sa poata fi executata constructia

  – lista de cantitati pentru structura(fier, beton) si necesar de zidarie la arhitectura 

  – realizarea de imagini 3d fotorealiste ale constructiei

  – asigurarea consultantei necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie

  – asigurarea a doua vizite pe santier in timpul executiei cladirii

   

 • Pachet detaliat de proiectare DTAC+PTh+DE

  15 Eur/mp/suprafata desfasurata

  – realizarea proiectelor pentru obtinerea autorizatiei de constructie, D.T.A.C. pentru toate cele trei specialitati obligatorii(arhitectura, rezistenta, instalatii)

  – realizarea proiectului de arhitectura la gradul de detaliere P.Th.+D.E.(detalii de executie)

  – realizarea proiectului de rezistenta la gradul de detaliere P.Th.+D.E.

  – realizarea proiectului de instalatii la gradul de detaliere P.Th.+D.E.

  – realizarea de detalii de executie(arhitectura, rezistenta, instalatii) pentru orice element dificil de executat al constructiei si detalii caracteristice(fundatii, tamplarie, acoperis)

  – liste de cantitati pentru toate specialitatile(arhitectura, rezistenta, instalati) si extrase de fier si beton pentru toate elementele de structura 

  – realizarea de imagini 3d fotorealiste ale constructiei

  – asigurarea consultantei necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie

  – asigurarea a patru vizite pe santier in timpul executiei cladirii

  – realizarea calculului coeficentului de izolare termica “G”

   


Continut Pachet Standard de proiectare DTAC+PTh:


Stabilirea de comun acord cu beneficiarul a temei de proiectare si prezentarea solutiei de proiect propuse catre beneficiar, prin planuri si vizualizari ale constructiei, spre aprobarea solutiei si demararea proiectului efectiv.

Dosarele ce se vor preda beneficiarului vor cuprinde:

Arhitectura-Borderou piese scrise si desenate, legitimatie verificator, referat de verificare proiect la cerinta E, memoriu tehnic de arhitectura,  plan de situatie, plan parter si planurile tuturor etajelor, plan invelitoare, doua sectiuni caracteristice, patru fatade

Rezistenta-Borderou piese scrise si desenate, legitimatie verificator, referat verificare proiect la cerinta A, memoriu tehnic de rezistenta, plan fundatie, sectiuni fundatii, plan armare stalpi, armare o grinda principala, sectiuni armare grinzi, planuri cofrare plansee, planuri armare plansee, plan sarpanta, extrase de fier si de beton aproximative

Instalatii-Borderou piese scrise si desenate, memoriu tehnic instalatii electrice, memoriu tehnic instalatii sanitare si termice, schema instalatiilor electrice, schema instalatiilor termice, schema instalatiilor sanitare.


Continut Pachet Detaliat de proiectare DTAC+PTh+DE:


Arhitectura-Borderou piese scrise si desenate, legitimatie verificator, referat de verificare proiect la cerintele B,C,D,E,F, memoriu tehnic de arhitectura,  plan de situatie, plan trasare, plan organizare de santier(daca este cazul) plan parter si planurile tuturor etajelor, plan invelitoare, doua sectiuni caracteristice, patru fatade, planuri zidarie(daca este cazul), tablouri tamplarie, detalii executie(daca este cazul), lista de cantitati(zidarie, polistiren, tencuieli, placaje, etc)

Rezistenta-Borderou piese scrise si desenate, legitimatie verificator, referat verificare proiect la cerinta A, memoriu tehnic de rezistenta, plan sapatura,plan fundatii, sectiuni fundatii, armare fundatii pe toate axele, plan poitionare stalpi, armare stalpi, plan armare pardoseala, planuri cofrare plansee, planuri armare plansee, plan sarpanta, plan armare atice, armare grinzi pe toate directiile, armare scara, liste de cantitati pentru fiecare element, extrase de fier si de beton

Instalatii-Borderou piese scrise si desenate, memoriu tehnic instalatii electrice, memoriu tehnic instalatii sanitare si termice, schemele instalatiilor electrice, schemele instalatiilor termice, schemele instalatiilor sanitare, planuri nivele pentru instalatiile sanitare, termice, electrice, liste de cantitati.


Daca doriti mai multe informatii sau doriti sa realizam o oferta de proiectare pentru dumneavoastra,va rugam sa ne contactati:

Contactati-ne!

Pentru proiectele noastre, propunerile de arhitectura, sunt realizate tinand cont de dorintele beneficiarului dar si de reglementarile urbanistice locale, stabilindu-se solutia optima pentru fiecare situatie. Structura de rezistenta este dimensionata si calculata conform propunerii de arhitectura tinand cont de normativele si STAS-urile in vigoare ( seism, zapada, vant). Instalatiile cladirii se realizeaza tinand cont de normativele si STAS-urile in vigoare. Pachetele de proiectare prezentate mai sus fac referie la situatia in care terenul este liber de constructii, si se doreste realizarea unei cladiri noi. In functie de situatie, exista posibilitatea intocmirii altor studii si documentatii( documentatie pentru obtinere autorizatie de demolare D.T.A.D., expertiza tehnica, planuri urbanistice etc.) preturile acestora variaza pentru fiecare caz in parte si in functie de complexitate.

Explicarea terminologiei folosite:
D.T.A.C. de arhitectura cuprinde memoriu tehnic de arhitectura,plan de situatie, planurile tuturor nivelurilor constructiei, planul invelitorii, toate fatadele, doua sectiuni.
D.T.A.C. de rezistenta cuprinde referat de verificare, memoriu tehnic de rezistenta, program de faze determinante, plan si detalii de fundatie, armare stalpi.
D.T.A.C. de instalatii(electrice, termice, sanitare) cuprinde memorii tehnice de instalatii si scheme instalatii.
D.T.A.C. de arhitectura detaliat cuprinde toate planurile mobilate si necesarul de caramida
P.Th. de arhitectura cuprinde memoriu tehnic de arhitectura, plan de situatie, toate planurile constructiei cu specificatii de materiale, mobilate si cu indicatori din tabloul de tamplarie, plan invelitoare cu cote de nivel si specificatii materiale, fatade colorate cu specificatii de materiale, sectiuni cu specificatii de materiale, necesar de materiale,tablou de tamplarie, desfasurata de scara.
P.Th. de structura de rezistenta cuprinde referat de verificare, memoriu tehnic de rezistenta, program de faze determinante, caiet de sarcini, extras de beton si fier beton, plan si detalii de fundatii, armare stalpi, planuri de cofrare plansee, planuri de armare plansee, detalii grinzi, armare rampa de scara, plan sarpanta
P.Th. de instalatii(electrice, termice, sanitare) cuprinde memorii tehnice de instalatii, scheme de instalatii, planuri ale fiecarui nivel, necesar de materiale
D.E. de arhitectura, rezistenta, instalatii – cuprinde proiectul la faza P.Th.+ detaliile de executie necesare realizarii proiectului, specifice pentru fiecare proiect si alte informatii ajutatoare cum ar fi tablourile de tamplarie, extrase de fasonare etc
Certificat de urbanism- este actul public cu caracter informativ, obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de constructie, emis de autoritatile administrative publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele ce caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului – spre exemplu:caracteristicile zonei în care se gaseste amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii etc.), precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructie.
Avize si acorduri- sunt acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie si sunt emise de catre administratorii retelelor(apa,canal,electrica, telefonie, etc.) sau de catre institutii publice(Inspectoratul de stat in constructii, Inspectoratul general de situatii de urgenta, Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, etc.)